Öğr.Gör.Nurhayat VAROL- Kişisel Web Sayfası

HARPUT SENFONİ ORKESTRASI İLE MÜZİĞE DOYUM

19
Kasım
2019

17 Kasım 2019 günü Ulu Önder Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 82. Yıl dönümüydü. Vefatından yaklaşık 1 yıl önce 17 Kasım 1937 tarihinde Elazığ’ı ziyaret etmişti.  Hatırlıyorum çocukluğumda 17 Kasım tarihlerinde mutlaka etkinlik yapılırdı. Hatta çok iyi hatırladığım, Atatürk’ün sevdiği şarkılar başlığı altında Ata’nın sevdiği şarkıları halka dinletmek için sanatçılar davet edilmişti. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar gibi saygın sanatçıları dinlediğimizi hatırlıyorum.

17 Kasım 2019 Pazar günü Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde çok güzel sanatsal bir etkinlik sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Belediyesi, Elazığ Valiliği ve Ankara-Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı tarafından gerçekleştirilen Adana Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Harput müziğini icra ettiler. Dinleyicileri mest ettiler. 6 yıl önce 2013 yılında yöresel müziği senfoni orkestrasına uyarlayarak icra etmişlerdi. Dinleyicilerin beğenilerini kazanmıştı. 6 yıl aradan sonra tekrar Elazığ’da sahne aldılar.

>> Devamını okuyun

ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

14
Kasım
2019

Bazen zaman tünelinde gezinti yapıyorum. İlkokul sıralarında eğitsel kol etkinliklerimizi görüyorum. Eğitsel kol faaliyetlerinde girebilmek için mücadele verirdik ve seçilince de sanki kendimizi ayrıcalıklı görürdük. Ortaöğretimde de devam ederdi. Belki o yaşlarda o faaliyetlerin öneminin farkında değildik, sadece görevimizi yapıyorduk gibiydi. Oysa sosyal faaliyetlerin getirisi yıllar sonra anlaşılmaktadır
İlköğretim sırlarında başlayan eğitsel kollar üniversitelerde yerlerini öğrenci kulüplerine şimdiki ifade ile öğrenci topluluklarına bırakmaktadırlar. Üniversiteler sadece çağdaş eğitim yapmakla yetinmiyorlar. Artık öğrencileri sosyal etkinlikler içerisinde görevlendirerek, onların hayata bakış açılarının değişimlerine, sosyalleşmelerine, koordineli çalışmayı öğrenmelerine, özgüven kazanmalarına, iş takibi yapma becerisini kazanmalarına, konulara geniş açılı bakmalarına imkân sağlamaktadır.
Sosyal etkinlikler ile yaşam renklenir, hareketlenir. Üniversitelerde farklı ve çok sayıda öğrenci toplulukları kurulmuştur. Bu toplulukların kuruluş amacı sosyal, sportif, kültürel, sanatsal, bilimsel, teknolojik vb. alanda etkinlikler yapabilmektir. Bu kulüpler öğrenciyi interaktif düşünmeye, sosyalleşmeye, risk alabilmeye, vizyon kazanmaya, liderlik ruhunun gelişmesi ve ön plana çıkmasına, farklı görüş ve karakterdeki insanlara saygı duyma gibi özellikleri kazanmalarını sağlamaktadır. Üniversite öğreniminden sonra meslek hayatına başlarken mutlaka herkes devlet dairesinde iş bulamayacaktır. Özel çabalarıyla iş arayışına girmeleri büyük ihtimaldir. Kişi öğrencilik yaşamında ne kadar sosyal etkinliklerin içerinde ise iş bulmada da o kadar girişken olur ve hedefe ulaşır.

>> Devamını okuyun

CUMHURİYET KADINLARI VE ATATÜRK

29
Ekim
2019

“Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır” ilkesini benimseyen Atatürk, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurdu. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 1921 Anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda yapılan değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etti.

Cumhuriyet’in onuncu yıl kutlamalarının yapıldığı 1933 yılında, onuncu yıl nutkunda bu günün önemine ve en büyük bayram olduğuna değinilmiştir.

Cumhuriyet’in ilanından sonra eşdeğer sayılabilecek ülkelere bakılıp kıyaslandığımızda, Toplum olarak ne kadar fark attığımız açıkça ortadır. Yapılan inkılaplar ile yeniliklere kavuşan Türk toplumu özgürlüğün tadını çıkarmıştır. Cumhuriyet öncesi Türk kadınını tarihsel gelişimi içerisinde değerlendirirsek, Ata’nın sırf kadınlara yönelik yaptığı açılımın ne kadar büyük çapta olduğunu görürüz. 5 Aralık 1934 yılında Anayasa ve Seçim Kanununda yapılan yasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Türkiye Fransa ve İtalya’dan 11, Romanya’dan 12,  Bulgaristan’dan 13 yıl, Belçika’dan 14 yıl, İsviçre’den 36 yıl önce seçme ve seçilme hakkı tanınmıştı.  Avrupa ile kıyaslanınca seçme ve seçilme haklarının ne kadar erken elde edildiğini nasıl inkâr ederiz?

>> Devamını okuyun

SORUNLU TOPLUM KURULUŞLARI (!)

22
Ekim
2019

Nerdeyse her gün yeni bir Sorunlu (Sivil) Toplum Kuruluşu (STK) adı ile karşılaşıyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları, resmi kurumların dışında kalıp bağımsız çalışırlar. Politik, hukuki, kültürel, eğitim ve amaçları doğrultusunda oluşum içerisine girerler. Çalışanlar ve üyeler gönüllülük esasına göre çalışırlar. Kâr amacı gütmezler ve gelirlerini de üye aidatları ve bağışlardan sağlarlar. Sivil Toplum Kuruluşları sendika, oda, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterirler.

Belki oda oluşumu yıllar önce çok daha az sayıda idi. Belli başlı birkaç meslek odaları vardı. Gün geçtikçe nerdeyse her meslek alanı oda oluşturdu.

Yıllar önce sendikalara üye olurken kılı kırk yarardık. Birçoğu politik amaçlı kurulurlardı. 1980 öncesinde sendika denilince,  o zamanki hükümete ve devlete karşı politik direniş içerisinde yer alan kitleler anlaşılıyordu. Sendika üyelerinin de amaçları genelde politik idi. Gösteriler olaylı, hatta kanlı biterdi. Mutlaka muhalif gruplar ile çatışılırdı.  O yıllarda sendikal faaliyetlerin ürünü olarak sendika patronları anılmaya başlanmıştı. Sendika yöneticilerinin bir kısmı gönüllü çalışanların haklarını korumaktan ziyade, kendi menfaatlerinin peşindeydiler. Sendikanın imkânlarını kullanarak kendi yaşam standartlarını üst düzeyde tutmasını başarmışlardı.

>> Devamını okuyun

GIDA VE TARIM FUARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

09
Ekim
2019

Gıda ve Tarım Fuarları, yeni teknolojilerin ve ürünlerin ziyaretçiler ile buluşma yeridir.  Bu anlamdaki hizmet fuarın kurulması ile yoğunlaşmaktadır.

Gelişen teknoloji ile ülkemizde tarım alanında önemli atılımlar gerçekleşirken tarım fuarları kendilerini geliştirmek zorunda kalmışlarıdır. Fuarlarda ticari alış veriş yapıldığı gibi, işbirliği ve  ticari bağlar da gelişmektedir.

Toplum olarak çeşitli fuarları sabırsızlıkla bekleriz. Çünkü hizmet kapımıza gelir. Pazarlama ya da satın alma anlamında özellikle gıda sektörüne her çevreden ilgi vardır.

3-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Elazığ’da her zamanki fuar alanında (şimdilik Elazığ Belediyesi üst tarafı) Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı.  19-22 Eylül 2019 tarihleri arasında de “Elazığ İnşaat ve Mobilya Fuarı aynı yerde açılmıştı. Yani sık sık çeşitli fuarların sergilendiği mekân burasıdır. Bu mekân için son günlere kadar hep geçici yer olarak bakıldı. Ancak sık sık fuarlar da açıldı.

>> Devamını okuyun